Loading ...

Job content

Vakgebied: Adjunct-Directeur (speciaal)
Startdatum: Per direct
FTE: 1.0
Type onderwijs:

Functie omschrijving:
  • Je bent een veelzijdige directeur met brede werkervaring, bij voorkeur opgedaan in het (speciaal) onderwijs. Daardoor heb je een breed netwerk binnen het onderwijs en de daaraan gelieerde instanties en overheid. Je bent op de hoogte van huidige ontwikkelingen en trends binnen het onderwijs. Daarnaast heb je een duidelijke onderwijsvisie hoe ons Speciaal Onderwijs (n van) de beste aanbieder(s) van het gespecialiseerd onderwijs kan worden. Jouw speciale focus/aandachtsgebied is het delen van expertise binnen en buiten de organisatie.
  • Je hebt een ondernemende geest en bijbehorende aanpak gecombineerd met een behoorlijke dosis geduld, tact en inzicht in veranderings- en innovatieprocessen.
  • Je hebt humor, kunt relativeren waar nodig, maar bent daarnaast ook vasthoudend in wat je wilt bereiken.
  • Je wilt het iedere dag een beetje beter doen en houdt van zichtbare resultaten. Je bent een herkenbare en betrouwbare gesprekspartner die visie uitdraagt en de organisatie positioneert naar de buitenwereld. Intern heb je aandacht voor mensen in de organisatie.
  • Je weet wat er speelt en laat dit ook merken, zonder je te verliezen in details.
  • Je bent laagdrempelig en je hebt oog voor de individuele medewerker en leerling.
Ook ben je oplossingsgericht in complexe situaties en kun je snel en effectief zaken analyseren.

Jouw profiel

  • Je hebt aantoonbaar WOwerk- en denkniveau en bent geregistreerd en vakbekwaam schoolleider of je hebt de bereidheid om deze registratie te behalen als je aan het werk gaat bij ons.
  • Je hebt grote affiniteit met leerlingen met complexe ondersteuningsvragen. Daarnaast ben je gewend te werken vanuit een netwerkstrategie.
  • Je hebt jarenlange ervaring in het leidinggeven aan onderwijs gerelateerde settingen en een breed netwerk.
  • Je bent samen met je collega directeur het gezicht
Het lukt je om in deze samenwerking op een effectieve wijze te positioneren bij partners en gelieerde instanties. Tot slot heb je veel onderwijskundige kennis en ook een duidelijke visie op wat er nodig is om kwalitatief goed gespecialiseerd onderwijs te kunnen bieden op de gewenste plaats.

De functie

De directeur Speciaal Onderwijs met specialisme Expertise is verantwoordelijk voor de onderwijskundige koers en het expertisecentrum. Je werkt nauw samen met collega directeur met specialisme bedrijfsvoering. Jullie vormen samen de algemene directie en zijn gezamenlijk eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de 14 scholen van en de benodigde regionale contacten met de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs en de gemeenten. Jullie hebben de taak een passend gespecialiseerd aanbod te creren voor de doelgroep die op Speciaal Onderwijs zijn aangewezen.Vertrekpunt voor deze functie zijn de interne en externe ontwikkelingen op het gebied van Passend onderwijs. Hierin maak je heldere strategische keuzes, zoek je verdergaande samenwerking en extern met (zorg)organisaties, maar ook met het bedrijfsleven ter optimalisatie van onze arbeidsmarkt gerichte opleidingen.We zijn een organisatie met twee unieke specialisaties: Deskundigheid op het gebied van onderwijs aan leerlingen met (vermoeden van) psychiatrische problematiek en behandeling en ondersteuning voor deze leerlingen en hun omgeving. Deze verbinding moet nog steviger neergezet en ingericht worden.Je primaire taak in deze functie is dat je vanuit onderwijskundige visie en kennis van het (jeugd)zorg landschap stuurt op ontwikkeling en verbetering van de leeromgevingen van onze leerlingen en/of collega schoolbesturen welke baat hebben bij de expertise van Yulius onderwijs.

Wat bieden wij?

Een boeiende leidinggevende functie (fulltime) in een complexe organisatie waar je echt verschil kan maken. Een plek waar je kunt bijdragen aan de toekomst van het gespecialiseerde onderwijs in de regio, de organisatie en vooral aan de kansengelijkheid en toekomstbestendigheid van onze leerlingenpopulatie. En tot slot een fijne inspirerende werkplek voor onze deskundige en gedreven medewerkers. De functie biedt ruimte voor ontwikkeling en tegelijkertijd de kans om de ingezette veranderingen stevig te verankeren. Salaris conform de zwaarte van de functie en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Tot slot is de cao primair onderwijs van toepassing op deze functie.

Omschrijving organisatie:
The School Factory is w partner voor ondersteuning bij werving en selectie voor onderwijs, zorg en overheid. Wij ondersteunen wervings- en selectietrajecten en bemiddelen uitsluitend voor het onderwijs in alle sectoren: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs. We zijn gespecialiseerd in de bemiddeling van toezichthouders, onderwijsbestuurders en staf- en leidinggevende functies. We leggen hier graag onze visie en werkwijze uit.
Bij The School Factory zijn wij ons terdege bewust van de eisen die dit stelt aan de kwaliteit van ons werk. U spreekt uitsluitend met senior adviseurs, mensen met minimaal tien jaar relevante werkervaring. Mensen die ook zeer bewust hebben gekozen voor het label onderwijs, zorg of overheid, omdat zij zich daarmee vakinhoudelijk en persoonlijk verbonden voelen.
In de intake-fase leggen we de kiem voor een bestendige match door te investeren in gesprekken met alle belanghebbenden rondom een vacante positie.
Die energie is welbesteed, want zo weten we zeker dat we met een scherp wervingsprofiel op pad gaan.In het selectieproces graven we dieper. Achter de feiten op het cv zoeken we het verhaal en achter dat verhaal zoeken we de motivaties en de persoonlijke doelen.
Uw adviseurs van The School Factory zijn onderdeel van een gerenommeerd adviesbureau in de sectoren onderwijs, zorg of overheid. Dat is onmiskenbaar een voordeel. Het geeft hen een aanzienlijk bredere orintatie en de back-up vanuit andere disciplines. Waar wervingsvraagstukken raken aan andere organisatiethemas, is The School Factory bij uitstek uw partner voor een samenhangende en multidisciplinaire aanpak.
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...