Job type: Contract bepaalde tijd

Loading ...

Job content

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Functieomschrijving
De komende jaren zal de medisch-specialistische zorg (msz) ingrijpend veranderen. Bijvoorbeeld vanwege de vergrijzing, vanwege een schaarste aan zorgpersoneel maar ook door doorlopende technologische vernieuwingen. Het zorgaanbod moet anders worden georganiseerd: minder medisch-specialistische zorg in ziekenhuizen en meer zorg dichterbij huis, al dan niet via nieuwe vormen van zorg zoals eHealth. Als we de zorg toegankelijk, betaalbaar en op een kwalitatief hoog niveau willen houden, dan vraagt dat om aanpassingen in het zorglandschap. Tegelijkertijd leiden recente ontwikkelingen zoals de COVID-19 pandemie tot nieuwe vraagstukken in de medisch-specialistische zorg. Hoe geven we de structurele uitbreiding van de landelijke IC-capaciteit vorm, hoe blijven we de samenwerking tussen de ziekenhuizen versterken? Dit alles levert uitdagingen en nieuwe kansen voor vernieuwingen in het zorglandschap op.

De directie Curatieve Zorg is op zoek naar enthousiaste en gedreven collega die met deze uitdagingen aan de slag wil gaan.

Wat ga je doen?

Als senior beleidsadviseur binnen het cluster medisch-specialistische zorg draag je bij aan de (door)ontwikkeling en de uitvoering van het curatieve zorgbeleid. Jouw werk daarbij ligt veelal op het snijvlak van de organisatie van de zorg, de financiën en de bekostiging, en de juridische context. Vaak gaat het om onderwerpen die volop in de politieke en maatschappelijke belangstellig staan. Je werkt aan verschillende lopende en nieuwe dossiers en projecten binnen de directie. Het gaat om beleidsvorming, vertaling daarvan naar concrete acties en ook het hands-on uitvoeren daarvan. Dat betreft algemene, landelijke ontwikkelingen, maar ook specifiek op het gebied van enkele regio’s, waarvoor je samen met een andere collega enkele regioaccounts beheert. Dat kan bijvoorbeeld gaan om vraagstukken rond de continuïteit van ziekenhuizen in jouw regio’s.

Naast bovenstaande thema’s ben je verantwoordelijk voor dossiers op het gebied van de universitair medisch centra, topklinische en topreferente zorg (zoals TopZorg en de beschikbaarheidsbijdrage academische zorg) en ben je verantwoordelijk voor antibioticaresistentie in de curatieve zorg. Je werkt daarbij veel samen met collega’s die binnen de directie ook aan de medisch-specialistische zorg en de toekomst van het ziekenhuiszorglandschap werken; en ook met collega’s uit het cluster eerstelijnszorg en acute zorg. Om je rol goed te kunnen spelen heb je veel contact met andere directies binnen VWS, bijvoorbeeld op het terrein van de zorgordening, wet- en regelgeving en beleid van zorgverzekeraars. Ook de branche- en beroepsverenigingen en toezichthouders IGJ en NZa zijn belangrijke gesprekspartners.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt ruime ervaring met beleidsontwikkeling en in een politiek-bestuurlijke omgeving met ervaring in parlementair werk, en bij voorkeur recente ervaring met (financiële en/of juridische) beleidsdossiers in of gerelateerd aan de zorg.
 • Je bent in staat complexe en soms technische materie te doorgronden en te vertalen naar een kernachtige beleidsmatige en/of politieke boodschap. Ook ben je in staat om helder en duidelijk te communiceren en je standpunt goed te verdedigen. Je kunt goed schrijven en vindt dit ook leuk om te doen.
 • Je bent flexibel en voelt je thuis in een dynamische en politieke omgeving. Je laat je in stressvolle omstandigheden niet van de wijs brengen, je steekt je handen uit de mouwen en zoekt steeds pro-actief naar handelingsperspectief.
 • Je kunt zelfstandig werken, maar je bent ook een teamspeler en werkt graag samen. Je staat open voor feedback op je eigen functioneren en je durft ook zelf feedback te geven. Dat kan je ook toepassen bij de nieuwe medewerkers en trainees die je soms zal begeleiden.
 • Je toont flexibiliteit in werktijden.

Arbeidsvoorwaarden

  Salarisniveau
  schaal 13
  Maandsalaris
  Min €4.367 – Max. €6.547 (bruto)
  Dienstverband
  Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
  Contractduur
  1 jaar
  Minimaal aantal uren per week
  32
  Maximaal aantal uren per week
  36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie richten aan: Stan Dekker, MT-lid.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Om een nog beter (of aanvullend) beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te verkrijgen, kan het zijn dat we je openbare informatie op LinkedIn raadplegen.
 • Wij streven ernaar om de eerste interviews in de derde week van januari te voeren. Houd je hier alvast rekening mee?
 • Werk je op dit moment al bij of voor het ministerie van VWS, dan vragen wij na het eerste interview referenties op bij je huidige manager en/of voorgaande werkgever(s).
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Curatieve Zorg houdt zich bezig met het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van curatieve zorg. Dit betreft onder meer de ziekenhuiszorg, de (kortdurende) geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijns- en ketenzorg, zoals huisartsenzorg. De directie Curatieve Zorg heeft als doel om de zorg in deze sectoren zo te organiseren dat deze bijdraagt aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. De directie is verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het zorgstelsel, zowel waar dit de relatie tussen zorgaanbieder en patiënt als de relatie tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar betreft. Het is een dynamisch, bestuurlijk complex, veelzijdig en maatschappelijk relevant beleidsterrein. Binnen de directie wordt gewerkt in clusters en projecten.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Loading ...
Loading ...

Deadline: 17-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...