Job type: Contract bepaalde tijd

Loading ...

Job content

Wil jij je richten op de in-, door- en uitstroom van gedetineerden? Wil jij een baan met een grote vorm van zelfstandigheid maar waar je wel kunt terugvallen op je collega’s( een goed geolied team)? Staan kennisoverdracht en intervisie naar collega’s centraal? Dan zoeken wij jou als onze Casemanager bij de Penitentaire Inrichting (PI) Leeuwarden.

In deze functie richt jij je op de instroom, doorstroom en uitstroom van gedetineerden. Je kunt dan denken aan screening op de vijf leefgebieden van nazorg, waaronder thema’s als huisvesting of inkomen en werk. Onder doorstroom valt bijvoorbeeld het detentie en reintegratieproces (D&R). Ten slotte stem je samen met het Multidisciplinair Overleg (MDO) en de reclassering de (voorwaardelijke) invrijheidsstelling af.

Naar buiten toe ben jij het eerste aanspreekpunt en dus het gezicht voor ketenpartners en veiligheidshuizen. Jij bent namelijk op de hoogte van de voortgang en status van het detentie- en re-integratieplan van een gedetineerde.

Als onze casemanager voer je de regie op de inkomsten, screening en selectie (ISS)-procedure met ondersteuning van de backoffice. Je levert gegevens aan en verwerkt deze in geautomatiseerde
Systemen. Je stemt je werk af met de backofficemedewerker als het gaat om ISS en D&R en voert de regie op dat proces. Je verzamelt gegevens bij ketenpartners en informeert hen over individuele dossiers en je stelt, in overleg met diverse disciplines, een concept-D&R-plan op, waarin jullie kijken naar behoeften, mogelijkheden en reintegratiedoelen van de gedetineerde.
In jouw werkzaamheden ben je ook bezig met het coördineren, in overleg met het MDO, van de uitvoering van de activiteiten en goedgekeurde interventies in de verschillende fasen.
Je adviseert het MDO, de ketenpartners en de gedetineerde over alle aspecten en/of fasen binnen het D&R-plan en rapporteert hierover.

Het signaleren van knelpunten in het D&R-proces hoort ook bij jouw werk en je initieert bijstellingen in het plan. Je bemiddelt voor en begeleidt de gedetineerde bij het realiseren zijn D&R-traject en je voert op operationeel niveau overleg met verschillende (interne) disciplines over ontwikkelingen en knelpunten in uitgezette acties en/of interventies.

Als Casemanager binnen de PI Leeuwarden ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van individuele gedetineerden in de intramurale zorg en stel je een advies op aan het MDO voor de voorwaardelijke invrijheidsstelling. Deze stem je af met de reclassering en informeert de gedetineerde hierover. Je zorgt voor de activiteiten en dienstverlening aan gedetineerde burgers, in samenwerking met de gemeenten en netwerkpartners bij nazorg. Het regelen van de overdracht aan gemeenten en ketenpartners verzorg jij ook en je zorgt tot slot voor de eindrapportage.

Functie-eisen

Dit neem je mee:

 • Je hebt een HBO-diploma, bij voorkeur in de richting social work.
 • Je hebt kennis van sociale dienstverlening door sociale en gemeentelijke instanties en van de sociale kaart.
 • Je hebt kennis van modellen en methoden van gedragsbeïnvloeding.
 • Je kent de doelgroepen en de detentiefasering binnen de verschillende regimes en domeinen.
 • Je hebt praktische kennis van gedragsstoornissen, psychiatrische stoornissen en inconsistent of afwijkend gedrag, zoals verslavingsgedrag.
 • Je kent de rechten en plichten van gedetineerden in samenhang met het nazorgtraject.
 • Je hebt inzicht in de penitentiaire kaart en in de mogelijkheden voor materiële hulpverlening en detentiebegeleiding.
 • Je kent de Penitentiaire beginselenwet, de Penitentiaire maatregel en Penitentiaire programma’s.
 • Je hebt inzicht in het operationele, in- en externe netwerk en weet dit kundig op te zetten en te onderhouden.
 • Je weet goed om te gaan met mensen van verschillende culturele achtergronden.

  Dit is jouw kracht
 • Je kunt goed plannen, organiseren, netwerken en een oordeel vormen.
 • Je drukt je mondeling en schriftelijk goed uit, weet mensen te motiveren en kunt zowel goed samenwerken als zelfstandig aan de slag gaan.
 • Je werkt actief aan je eigen ontwikkeling, weet te relativeren en stelt je flexibel en integer op.

Arbeidsvoorwaarden

  Salarisniveau
  schaal 8
  Maandsalaris
  Min €2.675 – Max. €3.617 (bruto)
  Dienstverband
  Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
  Contractduur
  ntb
  Minimaal aantal uren per week
  36
  Maximaal aantal uren per week
  36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief via www.werkenvoornederland.nl of www.mobiliteitsbank.nl
 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsing kandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.
 • Let op: de einddatum van de vacature is niet leidend. De selectie start wanneer geschikte kandidaten zich aandragen en sluit wanneer de vacature is vervuld. De vacature kan dus vóór de vermelde einddatum sluiten. Wees er daarom op tijd bij en reageer snel!

Meer over de functiegroep Sociaal-Maatschappelijk Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

In de Penitentiaire Inrichting Leeuwarden beschikken we over 266 detentieplaatsen met meerdere bestemmingen. Het gaat om 77 gevangenisplaatsen, waarvan 24 plaatsen op de afdeling
gezinsbenadering en 153 Huis van Bewaring-plaatsen. Daarnaast hebben we ruimte voor 24 gedetineerden in onze EZV (extra zorgvoorziening) en er is een kleine afdeling met 12 plaatsen
ingericht als afdeling intensief toezicht (AIT).

Wij staan voor een veilige en menswaardige detentie en werken samen met onze ketenpartners en de gedetineerden aan een kansrijke terugkeer in de maatschappij en zo aan een veiligere samenleving. Hiervoor creëren we een optimaal leef- en zorgklimaat voor de gedetineerden en een veilig werkklimaat voor alle medewerkers. Uitgangspunt hierbij is een persoonsgerichte aanpak voor gedetineerden tijdens hun verblijf, zodat ze veilig terugkeren in de samenleving.

PI Leeuwarden heeft de afgelopen jaren de samenwerking met ketenpartners versterkt, zowel regionaal als lokaal. Hierbij gaat het om een breed scala aan thema’s die een gemeenschappelijk doel
hebben: de bevordering van een kansrijke terugkeer van degedetineerden in de maatschappij om zo bij te dragen aan een veiligere samenleving. Wat we willen, is onze samenwerking met partners binnen en buiten de Dienst Justitiële Inrichtingen uitbouwen en onze bijdrage aan de samenleving versterken.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 16-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...