Loading ...

Job content

Opleidingsniveau
HBO, WO
Aantal uren
2 uur
Vakgebied
Sociaal/Maatschappelijk
Salarisindicatie
€ 300 p.m. max.
Solliciteer vóór
13 februari 2022
Contractvorm
Onbepaalde tijd

Jouw functie

Rotterdam streeft met partners in de stad naar een actieve en sterke kunst- en cultuursector.
Een stad die bruist van activiteit, van producties voor de grote podia tot kleinschalige initiatieven in de wijken. Ook in deze tijd waarin de coronamaatregelen de culturele sector hard treffen, vindt de gemeente het belangrijk dat makers, kunstenaars en creatieve ondernemers zich kunnen blijven ontwikkelen. Met subsidies maakt de gemeente dit (mede) mogelijk.

De gemeente Rotterdam kent projectsubsidies voor kunst- en cultuurprojecten. Kunstenaars, makers en instellingen dienen hiervoor aanvragen in. Het College van Burgemeester en Wethouders laat zich in de beoordeling van deze plannen adviseren door een commissie van experts uit het veld: de Adviescommissie Cultuur.

Voor uitbreiding van deze commissie zijn wij per direct op zoek naar nieuwe leden (ongeveer 15 personen) met expertise en professionele ervaring in specifieke kunstdisciplines. Zes keer per jaar komen we met de commissie bijeen. Wij vragen een zo optimaal mogelijke aanwezigheid. Een vergadering zal ongeveer een dagdeel in beslag nemen. Daarnaast zul je ongeveer één á anderhalve dag nodig hebben om je voor te bereiden (leeswerk).

Jouw profiel

Wil jij deel uit maken van deze adviescommissie, reageer dan als je jezelf terugziet in onderstaand profiel:

 • Je bent goed op de hoogte van ontwikkelingen in de Rotterdamse kunst- en cultuursector en kent de landelijke ontwikkelingen;
 • Je begrijpt artistieke en productionele processen;
 • Je hebt inzicht in projectbegrotingen;
 • Je legt logische verbanden tussen de waarde van een project in relatie tot gemeentelijk beleid;
 • Je levert goed onderbouwde adviezen en kunt je mening zowel mondeling als schriftelijk uitstekend verwoorden;
 • Je beschikt over specifieke artistieke deskundigheid in een of meerdere van de volgende gebieden:
  • Bewegend Beeld (film/video);
  • Cultureel erfgoed;
  • Crossovers/multidisciplinaire cultuuruitingen;
  • Muziek;
  • Theater;
  • Letteren.

Ons aanbod

Als commissielid ontvang je een vergoeding in de vorm van vacatiegeld. Deze bedraagt € 300,- per vergadering. Dit is geen volledige vergoeding en dient ter compensatie. Vanzelfsprekend verwachten we wel dat je jouw aanwezigheid bij de vergaderingen zoveel mogelijk kunt garanderen.

De gemeente Rotterdam hanteert in haar aannamebeleid de Code Culturele Diversiteit en wij streven ernaar de commissie een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de Rotterdamse bevolking te laten zijn.

Wanneer je een functie bekleedt bij de gemeente Rotterdam, of een aantoonbare (bestuurlijke) relatie hebt met een instelling die meerjarige cultuursubsidie van de gemeente Rotterdam ontvangt, kom je helaas niet voor de functie in aanmerking.


De afdeling

De afdeling Cultuur is onderdeel van de Directie Sport, Onderwijs en Cultuur. De afdeling ontwikkelt het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid. Het doel is een sterk cultureel klimaat voor Rotterdam te creëren met optimale voorwaarden voor de productie van kunst en cultuur. Onder kunst en cultuur wordt verstaan: beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea, film, bibliotheek, culturele evenementen en de creatieve industrie waaronder architectuur.


Onze organisatie

Werken voor de gemeente Rotterdam is werken voor een stad die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Die bekend staat als innovatief en internationaal. Een stad ook met complexe vraagstukken en grote maatschappelijke opgaven. In deze voorhoede werk jij, voor en samen met meer dan 620.000 Rotterdammers. Bij zo’n stad hoort een eigentijdse overheid. Wij bieden je ruimte en kansen om Rotterdam en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Met arbeidsvoorwaarden die dat mogelijk maken.

Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling stimuleert maximale ontplooiing van talent in een gezond lichaam. Daarbij gaan we uit van de kracht van de Rotterdammers, ook als zij niet op eigen benen kunnen staan. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid. Sport, cultuur, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden lichte ondersteuning als de omgeving die niet kan bieden. Of intensievere zorg waar echt noodzakelijk. Dat doen we in opdracht van het college en gebiedscommissies en samen met maatschappelijke partners.

Heb je interesse?

Wil jij als ervaringsdeskundige een bijdrage leveren aan het culturele klimaat van onze geweldige stad, word dan lid van de adviescommissie projectsubsidies en reageer door je cv én inhoudelijke motivatiebrief in te dienen via onderstaande button.

Voor meer inhoudelijke informatie neem je contact op met Damini Bhugwansing, tel. 06-28271260 of Jan-Kees de Zeeuw, tel. 06-18190920. Voor meer informatie over de wervingsprocedure kun je contact opnemen met Ikram Adoui, Recruiter, tel. 06-43836099.

De wervingstermijn is tot 14 februari. Na de sluitingstermijn is het niet meer mogelijk te reageren. De selectiegesprekken zijn gepland in de laatste week van februari en de eerste week van maart 2022.

Bij Gemeente Rotterdam hechten we veel waarde aan integriteit, diversiteit, het creëren van gelijke kansen en interne doorgroeimogelijkheden. Wil je solliciteren?Lees hierwaar we waarde aan hechten. Als bedrijf of zelfstandige aan de slag voor Gemeente Rotterdam? Lees meer overexterne inhuur.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 13-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...