Loading ...

Job content

Directeur Eigenaarsadvisering bij IenW
Vacaturetype
vacatures bij de rijksoverheid
Naam organisatie
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Salarisschaal
16
Vacaturenummer
BABD 505-21
Publicatiedatum
3 januari 2022
Sluitingsdatum
9 januari 2022

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op bereikbaarheid en leefbaarheid, met een vlotte doorstroming in een veilige, goed ingerichte en schone omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daar werkt IenW aan.

De hoofddirectie Financiën en Integrale Bedrijfsvoering

De hoofddirectie Financiën en Integrale Bedrijfsvoering (FIB) staat voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering voor IenW: flexibel en wendbaar met een stabiele basis, waarbij de opgave van IenW centraal staat.

Onder FIB vallen de drie concerndirecties die IenW-breed verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen, ontwerpen en implementeren van bedrijfsvoeringsbeleid en -kaders: Financieel Economische Zaken, Informatiebeleid en Mens en Organisatie. Ook vallen de directie Uitvoering en Decentraal Advies en Control en de directie Eigenaarsadvisering onder FIB.

De directie Eigenaarsadvisering

De directie Eigenaarsadvisering (DEA) ondersteunt de secretaris-generaal en plaatsvervangend secretaris-generaal in hun rol als eigenaar van de verzelfstandigde organisaties van het ministerie van IenW. Het betreft met name de ZBO’s (zoals RDW, CBR, ANVS en LVNL), de agentschappen (RWS en KNMI) en ProRail. DEA is daarbij de vertrouwde adviseur van de ambtelijke en politieke top in het complexe bestuurlijke en bedrijfsmatige speelveld tussen ambtelijke top, de (beleids)opdrachtgevers en de uitvoerende diensten (de zogeheten driehoek) en de diverse staven.

De focus van DEA ligt op de lange termijnontwikkeling en fitheid van deze organisaties (continuïteit, doelmatigheid, aanpassend en innoverend vermogen etc.) en een goede werking van de driehoek. Een goede uitvoering vraagt immers om goed beleid en goed beleid wordt alleen een succes met een goede uitvoering. Tegelijkertijd is er de dagelijkse dynamiek van op te lossen problemen en te managen incidenten. Dit vraagt van DEA om zowel buiten als binnen de bestuurlijke overleggen een volwaardige gesprekspartner te zijn voor de directeuren van de uitvoeringsorganisaties, voor de beleidsdirecteuren en voor de ambtelijke en politieke leiding. De kennis en het strategisch en bestuurlijk inzicht van de medewerkers van DEA moet zich daarbij vertalen in interventies en adviezen in heldere taal, met een concreet handelingsperspectief, op kortere en langere termijn.

De taken van DEA nemen toe, zowel in breedte als diepte. De toegenomen bestuurlijke en politieke aandacht voor de uitvoering (’Werken Aan Uitvoering’), de behoefte van het ministerie om het eigenaarschap verder te professionaliseren en de relatie van het kerndepartement met de uitvoeringsorganisaties te versterken (’Kompas IenW’), waren aanleiding voor de plaatsvervangend secretaris-generaal om Eigenaarsadvisering als directie binnen FIB te positioneren, onder leiding van een directeur.

DEA is een jonge en groeiende organisatie, zowel qua taken als qua aantal medewerkers. Onlangs heeft een bundeling plaatsgevonden van het onderdeel dat de eigenaarsondersteuning van met name de ZBO’s en ProRail verzorgde met het deel van de directie Financieel Economische Zaken die dat doet voor de agentschappen Rijkswaterstaat en het KNMI.

De huidige omvang is circa 16 fte, de verwachting is een groei naar ruim 20 fte. Het team is samengesteld uit ervaren professionals die met een grote zelfstandigheid hun taken organiseren en uitvoeren. Het team wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als strategisch adviseur van de ambtelijke top. Voor een integrale advisering vanuit FIB werkt DEA met multidisciplinair samengestelde accountteams met experts op het terrein van financiën, ICT en HR. DEA vervult daarin een spilfunctie.

De opgave

DEA wordt geleid door de directeur en de plaatsvervangend directeur. Samen met de plaatsvervangend directeur werk je aan de opbouw, doorontwikkeling en het verder neerzetten van de directie. Je verzorgt de dagelijkse leiding aan de directie. Je geeft je medewerkers daarbij richting en ruimte, zodat zij hun resultaten kunnen behalen. Je bent sparringpartner voor je medewerkers en in voorkomende gevallen ondersteun je ze bij complexe dossiers (inhoud en/of proces).

Je zorgt ervoor dat DEA zich blijft ontwikkelen tot een directie die vanuit een juiste positionering strategisch adviseert. In het afgelopen jaar is daartoe een mooi fundament gelegd.

Als directeur ben je het boegbeeld van DEA, heb je positie bij de top van IenW en onderhoud je goede contacten met de diverse directeuren en directeuren-generaal. In voorkomende gevallen durf je een positie in te nemen tegen de stroom in.

Je werkt verder aan de professionalisering van de DEA-organisatie en eigenaarsfunctie in den brede, ook interdepartementaal. Je bent daarbij de ogen en oren van de eigenaar.

Je signaleert ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de organisatie van de eigenaar. Je bent in staat om je (bestaande) netwerk aan te spreken en uit te bouwen en zorgt voor een passende bijdrage vanuit IenW.

Je werkt samen met de collega-directeuren aan de doelen van FIB. De samenwerking met de concerndirecties moet nog verder worden opgebouwd en uitgewerkt.

Je bent lid van het DT-FIB. Als directeur DEA ben je op basis van je ervaring de gesprekspartner voor zowel de eigenaren, de directeuren van de uitvoeringsorganisaties als de beleidsdirecties. In dit speelveld weet jij gezaghebbend bij te dragen in de verschillende overleggen. Je bestuurlijke sensitiviteit komt hierbij zeer van pas.

Wat vraagt dit van jou?

 • Je hebt ervaring op directeursniveau en in managementfuncties bij het Rijk.
 • Je hebt ruime ervaring met en inzicht in de (bestuurlijke) processen binnen een departement en tussen departementen en verbonden organisaties.
 • Je hebt aantoonbaar affiniteit met uitvoeringsorganisaties binnen het Rijk.
 • Je hebt een uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Je combineert dienstbaarheid met het effectief zijn in je advisering en gebruikt jouw omgeving om dit te realiseren.

Talent als basis, diversiteit als kracht

IenW wil een inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te behalen voor Nederland.

Wat bieden we?

 • We bieden je een zeer uitdagende en gevarieerde rol waar jouw kennis en inzicht, communicatieve en sociale vaardigheden en gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen heel goed van pas zullen komen. Je kunt op basis van je kennis en ervaring met veel vrijheid acteren. We bieden je ook een enthousiast en goed team van adviseurs die gewend zijn om in een prettige werkomgeving te functioneren.
 • Salarisschaal 16, € 6.298,11 en € 8.5599,89 bruto per maand. De inschaling is afhankelijk van werkervaring, kennis en kunde. Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget (IKB) over je salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuurdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD’er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

 • onze Visie op publiek leiderschap;
 • de criteria voor de Algemene Bestuursdienst;
 • het profiel van een ABD’er.

Bijzonderheden

Voor deze vacature is een gerede kandidaat aanwezig.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en CV als PDF onder vermelding van vacaturenummer BABD 505-21 naar:

E-mailadres: ManagementDevelopment@minienw.nl

Meer informatie

Over de vacature

Hillie Beentjes
plaatsvervangend secretaris-generaal
Telefoonnummer: 070-456 72 95

Over de sollicitatieprocedure

Rins Flapper
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-52 75 35 71
E-mailadres: Rins.Flapper@minienw.nl

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...