Job type: Parttime

Loading ...

Job content

Functie Omschrijving
Voor komend schooljaar zijn wij voor de Bonifacius (Alphen aan den Rijn) op zoek naar een:

Leerkracht
Groep 6 op maandag | groep 7 op dinsdag

Wij staan voor gedegen toekomstgericht kwaliteitsonderwijs, mèt plezier in leren! Wij willen onze leerlingen een goede
basis meegeven in de hoofdvakken, aangevuld met een brede interesse in de wereld. We bieden kinderen veel structuur,
we werken bij voorkeur met jaarklassen. Van elk leerjaar zijn er twee groepen, je hebt dus altijd een collega in een parallel-
groep. Er zijn bouwcoördinatoren en leerteams die met een jaarlijkse planning van het jaarplan goed samenwerken.
Er heerst een fijne collegiale professionele sfeer waar nieuwe collega’s goed in worden opgenomen

Functie-eisen
Wij zoeken een leerkracht:
  • die graag verantwoordelijkheid neemt én geeft,
  • die kinderen de ruimte biedt om hun talenten te ontplooien, maar het net zo belangrijk vindt om zichzelf te blijven ontwikkelen,
  • die een nieuwsgierige, creatieve en onderzoekende houding stimuleert, zodat kinderen daarmee hun eigen plek vinden in de wereld van vandaag en morgen,
  • die wendbaar is, de regie neemt over zijn/ haar eigen ontwikkeling en het lef heeft om dingen uit te proberen,
  • met een onderwijsbevoegdheid en een geldige VOG (Verklaring omtrent Gedrag).

Arbeidsvoorwaarden
Morgenwijzer is een ontwikkelgerichte organisatie, waarin we sturen op expertise. Je kunt deelnemen aan expertgroepen, kenniscafés en ons kennisplatform. We staan open voor initiatief en vinden het belangrijk dat je plezier hebt in werken. Dit in een cultuur van samenwerken waarbij professionaliteit voorop staat. Het salaris is volgens de CAO PO.


Sollicitatie informatie
Voel jij je aangesproken? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar onze personeelsadviseur Linda Vermeulen via
lindavermeulen@morgenwijzer.nl. Voor meer informatie is Linda ook te bereiken op telefoonnummer 06-86873414.

Ben je wel geïnteresseerd, maar niet in deze functie? Wij gaan graag met jou in gesprek om een juiste match te maken en een passende plek voor jou te zoeken! Morgenwijzer heeft 21 schoollocaties dus er is altijd wel een school die bij je past!

Voor meer informatie over de Bonifacius kijk je op www.basisschoolbonifacius.nl
Meer informatie over Morgenwijzer vind je op www.morgenwijzer.nl


Over de school
Onze missie: Leren met plezier, samen met jou!
"Leren met plezier, samen met jou!". Dat is de missie van onze school, dat is waar wij voor staan en waar wij voor gaan! Het geldt voor ons allemaal: kinderen, ouders, leerkrachten en directie. We geloven erin dat we ons kunnen ontwikkelen als we dit met elkaar doen en als we er plezier in hebben. Plezier is voor ons hierin een breed begrip. Het betekent je welkom, veilig en geborgen voelen. We zorgen op de Bonifacius voor een open, informele sfeer. Orde, rust, structuur en regelmaat geven ons en de kinderen gelegenheid om op een plezierige manier e werken en op een spontane manier met elkaar om te gaan. Het zelfvertrouwen van een kind zal hierdoor groeien. Respect hebben voor elkaar, rekening houden met elkaar, zich willen inzetten voor elkaar en meeleven met elkaar zijn de pijlers van de wijze waarop we met elkaar om gaan. Voor de ontwikkeling van een kind is een veilige, prettige sfeer een onmisbare voedingsbodem. Daarbij bekijken we elkaar en de wereld om ons heen met respect en openheid. Op de Bonifaciusschool gaan we op een open en positieve manier met elkaar om, met duidelijke afspraken.

Onze visie
Plezier betekent voor ons ook dat kinderen op hun eigen niveau kunnen werken en daarop worden aangesproken. Daarom differentiëren wij in ons onderwijsaanbod: Leren op je eigen niveau, maar toch samen. Met andere woorden: Goed onderwijs voor alle leerlingen. We bieden alle leerlingen goed onderwijs dat aansluit en inspeelt op de verschillende onderwijsbehoeftes van leerlingen en werken daarmee handelingsgericht. Dit betekent dat de onderwijsbehoefte van iedere leerling goed in beeld is. Wat heeft iedere leerling op dit moment nodig van deze leerkracht om maximaal te presteren. Daarbij is er naast de basisvakken als rekenen en taal, schrijven en wereldoriëntatie aandacht voor een gezonde leefstijl, techniek, kunst, cultuur, sport en bewegen en voor de sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. We zorgen voor een gezonde afwisseling van bewegen en stilzitten, van luisteren en schrijven, van zwijgen en zingen. Hard werken, maar ook vieren neemt een belangrijke plaats in op onze school: het samen vieren van feesten en genieten van bijzondere gebeurtenissen.

Vaardigheden die leerlingen houvast geven voor de toekomst
Wij willen leerlingen van jongs af aan leren om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen werk, maar ook om problemen op te lossen en samen te werken. Daarom proberen we iedere leerling te stimuleren, door het goed te begeleiden, uit te dagen en moed in te spreken. Het zelfvertrouwen van de leerling zal hierdoor groeien. We vinden het belangrijk dat leerlingen begeleid worden in hun ontwikkeling tot zelfstandige mensen die weten wat ze kunnen, weten wat ze willen en weten wie ze zijn. Wij geloven dat dit leidt tot zelfvertrouwen en eigenwaarde. Twee belangrijke voorwaarden om later op te groeien tot evenwichtige volwassenen.

Ruimte voor verschillen
Op de Bonifaciusschool werken wij met respect en aandacht voor individuele verschillen. We streven ernaar dat iedere leerling binnen de groep kan werken aan zijn eigen ontwikkeling qua tempo, niveau en mogelijkheden. Met onze benadering en onderwijsmethoden sluiten wij daarop aan om tot een optimale ontplooiing te komen.

Kernwoorden
Groepsleerkracht Alphen aan den Rijn docent leraar
Loading ...
Loading ...

Deadline: 21-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...