Projectondersteuner

Gamma Holding N.V.

View: 78

Update day: 23-05-2023

Location: Apeldoorn Gelderland

Category: Other

Industry: Textile Manufacturing

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Organisatie

Reageren op deze opdracht kan uitsluitendt/m 01-06-2023 tot 12:00 uur.

Functiebeschrijving

Voor de Nationale Politie (Apeldoorn) is FlexIntens op zoek naar een Projectondersteuner voor 24 uur per week.

Opdracht omschrijving

De afgelopen jaren zijn de maatschappelijke opvattingen over seksuele grensoverschrijding strikter geworden. En is er meer aandacht gekomen voor de positie van slachtoffers en de ernst van het leed dat hen wordt aangedaan. Mede onder invloed van internationale ontwikkelingen zijn de grenzen over welk gedrag binnen onze samenleving strafwaardig wordt geacht, verschoven. Ook zijn er, onder meer door technologische ontwikkelingen, andere en nieuwe (geheel of deels) online verschijningsvormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag ontstaan. Voor een adequate wettelijke vertaling van de sociale normen met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en gericht strafrechtelijk optreden tegen dit gedrag is het nodig en wenselijk de strafwetgeving inzake seksuele misdrijven bij de tijd te brengen. Het nieuwe wetsvoorstel Seksuele Misdrijven moderniseert de zedenmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht.

Het implementatietraject voor de nieuwe Wet Seksuele Misdrijven raakt een groot aantal politiedisciplines. Medewerkers zullen moeten leren werken met nieuwe artikelen, werkafspraken en definities en aldus moeten worden opgeleid om een uitvoering te geven aan deze nieuwe wetgeving. Hiervoor is een deelproject Leren en Ontwikkelen ingericht binnen het grote project Implementatie Wet Seksuele Misdrijven (WSM).

De Projectondersteuner Leren en Ontwikkelen WSM is iemand die administratieve ondersteuning biedt aan de Projectleider WSM en aan de themahouders van het deelproject Leren en Ontwikkelen WSM. In overleg kan de kandidaat worden ingezet bij andere onderdelen van het project.

Hij/zij verzorgt de secretariële ondersteuning (o.a. plannen afspraken, verplichtingen aanmaken, agenda’s opstellen en verslaglegging) voor het deelprojectteam Leren en Ontwikkelen WSM. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt en werkt proactief: hij/zij stelt bijvoorbeeld alvast een concept agenda op of doet een voorstel om de samenwerking te verbeteren. Tevens is hij /zij bewaker van deadlines waardoor de voortgang en uitvoering van het project gemonitord blijft.

Doelstelling

Het ondersteunen van de Projectleider WSM en aan de themahouders van het deelproject Leren en Ontwikkelen WSM. In overleg kan de kandidaat worden ingezet bij andere onderdelen van het project.

Verantwoordelijkheden
 • Het plannen van afspraken en het opstellen van agenda’s en verslaglegging;
 • Verplichtingen aanmaken;
 • Het eerste aanspreekpunt van het deelprojectteam Leren en Ontwikkelen WSM;
 • Het ondersteunen van zowel de Projectleider als de themahouder(s);
 • Het signaleren van verbetermogelijkheden in de planning en projectorganisatie van het team en doet voorstellen tot verbetering;
 • De verbindende schakel binnen het (deel)project;
 • Het bewaken van deadlines waardoor de voortgang en uitvoering van het project gemonitord blijft;
 • Actieve communicatie binnen de projecten.
Contacten

Zowel interne als externe contacten

Opleiding

De kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding, op minimaal HBO niveau.

Professionele kennis en werkervaring
 • In de afgelopen 10 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectondersteuner.
 • In de afgelopen 10 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het projectmatig werken binnen grote organisaties (+1000 medewerkers).
 • In de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met een interne communicatie rol binnen projecten, doormiddel van bijv. uitnodigingen verzenden, email beheer, ’spin in het web’.
 • Aantoonbare werkervaring met MS Office (Excel, Word, Outlook, Power Point).
 • Aantoonbare werkervaring met planningswerkzaamheden.
 • Aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie.
Functie-eisen

Eisen
 • De kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding, op minimaal HBO niveau.
 • De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectondersteuner.
 • De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het projectmatig werken binnen grote organisaties (+1000 medewerkers).
 • In de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met een interne communicatie rol binnen projecten, doormiddel van bijv. uitnodigingen verzenden, email beheer, ’spin in het web’.
Wensen
 • De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met MS Office (Excel, Word, Outlook, Power Point).
 • De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met planningswerkzaamheden.
 • De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie.
Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Ref.nr.:2569015921-ADZ-FPC-150514 - RT130632372
Loading ...
Loading ...

Deadline: 22-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...