Raadsadviseur (10) 24 u/w, Hoogeveen

DC ENGINEERS

View: 106

Update day: 07-05-2023

Location: Hoogeveen Drenthe

Category: Sales

Industry: Marketing Services

Position: Mid-Senior level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Standplaats: Hoogeveen

Duur: 6 mnd, start zsm

Optie tot verlenging: Ja

Reageren voor: 23-02-2022

Organisatie

Om Deze Ontwikkeling Verder Vorm Te Kunnen Geven Zijn Wij Op Zoek Naar Een Ervaren

Afgelopen jaren stonden voor de gemeente Hoogeveen in het teken van forse politiek bestuurlijke en financiële vraagstukken. Op 8 oktober 2020 is er een zakencollege aangetreden en is er inmiddels een nieuwe gemeentesecretaris gestart. De doorontwikkeling van de organisatie is goed op dreef. Bovenstaande ontwikkelingen vragen een stevige advisering en ondersteuning vanuit de raadsgriffie. Zij zijn er om de gemeenteraad, de raadsfracties en de raadsleden optimaal te ondersteunen. De griffie is volop in ontwikkeling. Professionalisering, verhoging van kwaliteit en herverdeling van taken en verantwoordelijkheden zijn hierbij belangrijke zaken. Alle ontwikkelingen zijn erop gericht de griffie te versterken, waardoor de raad zijn taken op professionele wijze kan (blijven) uitvoeren.

Gemeenteraad

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur treedt binnenkort de nieuwe gemeenteraad aan. Een nieuwe raadsperiode van vier jaar ligt dan voor ons. Het is van groot belang om de nieuwe raad in zijn kracht te zetten door optimale advisering en ondersteuning.

De griffie

De Volgende Waarden Vinden Wij Van Groot Belang Bij De Uitvoering Van Onze Taken

De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij de uitvoering van zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol.

Integer;

Professioneel;

Onafhankelijk;

Verbindend;

Proactief.

Wij hebben de ambitie de raad en raadsleden van Hoogeveen goed in positie te brengen en te houden doormiddel van kwalitatief hoog niveau van advisering en ondersteuning. In een griffie-jaarplan beschrijven we in afstemming met de werkgeverscommissie en de raad hoe we dit vorm geven.

Bij de griffie werken 4 medewerkers: de griffier, twee raadsadviseurs, die beiden tevens plaatsvervangend griffier zijn en een griffiemedewerker. Een van beide raadsadviseurs is ook secretaris van de Rekenkamercommissie (RKC). De griffiemedewerker houdt zich naast de administratieve taken ook bezig met raadscommunicatie.

De formatie die formeel beschikbaar is bedraagt 3,45 fte en is als volgt verdeeld:

Griffier: 1 fte;

Raadsadviseur/plv. griffier: 1 fte;

Raadsadviseur/plv. griffier/secr. RKC: 0,67 fte;

Griffiemedewerker: 0,78 fte.

Vanwege ziekte van één van de raadadviseurs zoeken wij nu tijdelijk een nieuwe collega.

Wat ga je doen?

Als raadsadviseur lever je een belangrijke bijdrage aan het inhoudelijk, procesmatig en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad. Daarin voer je onderzoeken en analyses uit op verzoek van de gemeenteraad. Je bent een schakel tussen raadsleden, college en de ambtelijke organisatie. Als raadsadviseur bewaak en bevorder je de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces. Je geeft advies over en je geeft uitvoering aan (interactieve) processen en activiteiten die vormgeven aan de relatie van de raad met de samenleving. En je ondersteunt raadsleden bij bijvoorbeeld het voorbereiden van een amendement of motie. Tevens ondersteun je de Rekenkamercommissie en de auditcommissie bij hun taken en in voorkomende situaties vervang je de raadsgriffier.

Jouw kwaliteiten

Wij zoeken een ervaren en daadkrachtige raadsadviseur die zich wil verbinden aan Hoogeveen en voor Hoogeveen wil gaan. Dat wil zeggen dat je geïnteresseerd bent in de gemeente, haar inwoners, cultuur en gebruiken. Er wordt gezocht naar een raadsadviseur met een goed gevoel voor de politiek bestuurlijke context die begrijpt hoe die context werkt en die er plezier aan beleeft om in die context zijn/haar bijdrage te leveren.

In een politiek-bestuurlijke omgeving ben je onafhankelijk, kun je objectief adviseren en met argumenten overtuigen. Als raadadviseur toon je lef, maak je eigenstandig keuzes en ben je richtinggevend. Voor een goede functievervulling is het noodzakelijk dat je op verschillende niveaus kunt samenwerken en verbindingen weet te leggen. Indien nodig kun je je snel aanpassen aan veranderende omstandigheden en desondanks effectief en efficiënt blijven handelen. Je bent organisatorisch sterk ontwikkeld.

Je hebt een HBO/academisch werk- en denkniveau en meerdere jaren ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving. Op de positie en rol van de raad binnen het openbaar bestuur en in relatie tot de samenleving heb je een duidelijke visie, die past bij onze ambities. Naast een algemene brede maatschappelijke oriëntatie heb je kennis van relevante onderdelen van het bestuursrecht en gemeentelijke financiën.

Zowel schriftelijk als mondeling ben je communicatief vaardig. Je bent in staat om als stevige sparringpartner tegenwicht te bieden en daarin verlies je de verbinding met je collega’s niet uit het oog. De aard van de werkzaamheden vraagt om een flexibele instelling en bereidheid (en mogelijkheid) om regelmatig ’s avonds werkzaamheden te verrichten.

Vereisten / knock-outcriteria
  • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
  • Aantoonbare werkervaring binnen een politiek-bestuurlijke omgeving;
Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als raadsadviseur of griffier in de afgelopen 8 jaar (35 punten);
  • Aantoonbare kennis van- en werkervaring met het bestuursrecht (25 punten);
  • Aantoonbare kennis van- en werkervaring met gemeentelijke financiën (15 punten);
  • Aantoonbare werkervaring in een adviserende functie binnen de overheid (25 punten).
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

Communicatief vaardig;

Stevige sparringpartner;

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;

Kan goed samenwerken;

Flexibele instelling;

Is een verbinder.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 1 maart 2022 van 13:00 uur tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 28 februari 2022 bericht.

5cd8a0b9cc68f9ffa4c9253553278a55wer
Loading ...
Loading ...

Deadline: 21-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS