Job type: Contract bepaalde tijd

Loading ...

Job content

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Functieomschrijving

Elisa, senior beleidsmedewerker datagebruik vertelt: “Wat mij als senior beleidsmedewerker voldoening geeft, is dat ik een directe bijdrage lever aan het mogelijk maken van hergebruik van data om de zorg, de gezondheid en het welzijn van burgers in Nederland te verbeteren. Het is mooi om dit samen met mijn collega’s en het veld vorm te geven.”

Digitalisering in de zorg draagt bij aan betere zorg, maakt zaken efficiënter en overzichtelijker en helpt de zorg betaalbaar te houden. Maar het brengt ook nieuwe vraagstukken met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van secundair gebruik van medische data. Het hergebruiken van bestaande medische informatie voor bijvoorbeeld onderzoek of innovatie kan leiden tot een betere zorg en gezondheid, maar soms zelfs tot nieuwe levensreddende inzichten. Tegelijkertijd moet de privacy van patiënten daarbij wel gewaarborgd zijn. Je ziet het: genoeg uitdagingen voor een enthousiaste en ervaren beleidsmedewerker als jij.

Het ministerie van VWS wil de digitalisering in de zorg versnellen. Hierdoor kan op steeds meer plekken bestaande medische informatie worden hergebruikt, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden, wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelen van artificiële intelligentie en het analyseren van kosteneffectiviteit. De belangrijkste –vaak wettelijke- randvoorwaarden voor het gebruik van medische informatie zijn tot stand gekomen in een tijd dat gegevensdeling nog niet zo makkelijk was als nu.

Gelet op de ontwikkelingen is het van belang dat de integrale beleidsvisie van VWS op het secundair gebruik van data wordt herijkt. Welke toekomstbestendige randvoorwaarden, borging en regie vanuit de overheid zijn nodig voor een ‘gezond’ hergebruik van data? Hoe benutten we de mogelijkheden van zorgontwikkeling, versnelling van innovatie, verbetering van kwaliteit en sturing op betaalbaarheid terwijl we tegelijk de zorg toegankelijk houden en de privacy van patiënten blijven borgen? Op welke manier kunnen we binnen bestaande en nieuwe kaders ontwikkelingen stimuleren waar secundair gebruik bij nodig is? Welke alternatieven zijn er om dezelfde doelen te bereiken als de gegevensuitwisseling (nog) niet mogelijk is? Wat kunnen we leren van de aanpak in andere landen en wat kunnen we hen brengen op dit beleidsterrein?

Wat ga je doen?

Je komt te werken binnen de directie Informatiebeleid/CIO van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Een dynamische directie waar wordt gewerkt aan uiteenlopende thema’s in de zorg, zoals privacyvraagstukken, digitale toegang tot medische dossiers en elektronische uitwisseling van medische gegevens.

Je maakt deel uit van een hecht en professioneel beleidsteam van 12 personen, bestaande uit een mooie mix van jong en oud en diverse achtergronden. Hier houden we ons bezig met toegangs-, juridische en privacyvraagstukken We zijn gedreven en energiek, waar we naast hard werken ook met elkaar kunnen lachen. Je krijgt hier de ruimte om jezelf te zijn en om jezelf te ontwikkelen.

Je gaat aan de slag op een belangrijk, complex en voor VWS relatief nieuw terrein binnen het informatiebeleid waar de kaders nog deels moeten worden gevormd. Je inventariseert - met betrokkenheid van andere relevante onderdelen binnen VWS, andere ministeries, het Informatieberaad Zorg en het zorgveld - behoeften en knelpunten, zet waar nodig aanvullend extern onderzoek op en zoekt naar mogelijke oplossingen. Mede op basis daarvan zorg je voor heldere en gedragen i-beleidskaders die waar nodig ook in wetgeving worden verankerd (bijvoorbeeld om verantwoord gebruik te kunnen maken van persoonlijke gegevens).

Je onderhoudt contact met verschillende partijen binnen en buiten VWS. Dit doe je om te weten wat er speelt, om draagvlak te creëren voor beleid en samen te werken aan oplossingen en aan het creëren van kansen. Om je doelen te bereiken, zoek je steeds de samenwerking zonder het gewenste resultaat uit het oog te verliezen. In je benadering van vraagstukken ben je zowel kritisch als creatief. Kortom: met jouw ervaring, advieskracht en aanpakkersmentaliteit ben je een grote aanwinst voor onze directie!

Hoe ziet je dag eruit?

Je ochtend start met een bijeenkomst van verschillende ministeries en veldpartijen om te spreken over de volgende stappen op het gebied van hergebruik van data. Daarna ga je direct door naar een teamoverleg waar je bespreekt waar je de komende week aan gaat werken. Na even wat tijd te hebben genomen voor een lunch en lunchwandeling gebruik je de middag om een recent onderzoeksrapport door te nemen en de implicaties daarvan te verwerken in je beleidsvisie. Aan het eind van de dag schakel je nog even met de VWS-werkgroep om de meest recente ontwikkelingen door te nemen.

Jouw taken

 • Je adviseert en stelt beleid op over diverse vraagstukken rondom secundair datagebruik in de zorg. Je bent (inter)departementaal aanspreekpunt voor datavraagstukken, secundair gebruik.
 • Je voorziet de bewindslieden en de ambtelijke top van voorbereiding en advies op jouw beleidsterreinen voor debatten, de begrotingsbehandeling en overleggen met het veld. Je beantwoordt Kamervragen en stelt commissiebrieven en de schriftelijke correspondentie met het veld op.
 • Je zet onderzoek uit op je beleidsterrein, begeleidt dit en zorgt dat relevante partijen binnen en buiten het ministerie hierbij aangehaakt zijn.
 • Je voert overleg met belangrijke stakeholders, bijvoorbeeld departementen, concernorganisaties van VWS, koepels en belangenorganisaties.
 • Je bent goed op de hoogte van relevante ontwikkelingen in Nederland en Europa (zoals TEHDAS - Joint Action Towards the European Health Data Space).

Daarnaast kan je ingezet worden voor andere vraagstukken op het terrein van digitalisering in de zorg en wetgevingsvraagstukken die hiermee samenhangen.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevant universitair diploma (bv bestuurskunde, informatiekunde, rechten)
 • Je hebt meerjarig werkervaring met complexe beleidsdossiers binnen de overheid, consultancy of zorginstelling. en bij voorkeur ook met wetgevingstrajecten.
 • Je hebt affiniteit met ICT en informatiebeleid, de daarbij geldende juridische kaders in de zorg (AVG, WGBO) en bent in staat je snel complexe materie eigen te maken.

Pre’s

 • Je hebt ervaring met een relevant netwerk in de zorg.

Competenties

Je bent aantoonbaar resultaatgericht en krijgt zaken voor elkaar. Je bent in staat om planmatig naar een concreet doel toe te werken, maar ook flexibel in te springen op veranderende omstandigheden. Je ziet vroegtijdig kansen, mogelijkheden of verbeterpunten en risico’s en je weet daar effectief op in te spelen. Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk

Herken jij jezelf hierin?

Als senior beleidsmedewerker ben je in staat effectief verbinding te leggen tussen de verschillende belangen binnen de overheid en het zorgveld. Je neemt de lead en steekt de handen uit de mouwen, maar weet ook anderen in beweging te krijgen. Je hebt ervaring met en gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau schaal 12, schaal 13
 • Maandsalaris Min €3.919 – Max. €6.547 (bruto)
 • Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contractduur 1 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Richt je sollicitatie aan de heer Iman Merison onder vermelding van het vacaturenummer VWS22-462(DICIO)
 • Contactpersoon voor vragen over de vacature: Iman Merison (0625694744)
 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.
 • Inschaling vindt op basis van kennis en ervaring plaats

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) versterkt zijn i-functie. Dit betekent het vergroten van het i-bewustzijn en de i-expertise binnen VWS. De steeds grotere bijdrage van digitale informatievoorziening aan de beleidsdoelen van VWS vraagt om een groter i-bewustzijn.

De directie Informatiebeleid/CIO (DICIO) ging op 1 februari 2017 van start. Wij dragen als centrale stafdirectie maximaal bij aan de realisatie van de concernbrede VWS-beleidsdoelstellingen. Dit doet de directie door effectief, professioneel en efficiënt informatiebeleid op te stellen en uit te dragen. En door beleidsdirecties te ondersteunen met advies en toetsing van hun beleid, wetgeving en projecten op de informatievoorzienings- en ICT-consequenties.
De directie bestaat uit vijf teams. De twee teams iBeleid werken onder meer aan informatiebeleid voor de zorg. Ook de CIO-Office van VWS (team iAdvies en Toetsing) en het team Bureau Informatieberaad Zorg (BIZ) zijn onderdeel van de directie. Tot slot ondersteunt het team iStaf de directie op gebied van managementondersteuning, financiën, bedrijfsvoering en communicatie.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer duizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.
Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...