Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Voor een leu­ke en moder­ne 6‑kamerpraktijk geves­tigd in Har­der­wijk, zijn wij per direct op zoek naar een enthou­si­as­te en kun­di­ge assis­tent. Het gaat om een func­tie voor 24 uur per week. Het is moge­lijk om ‘s avonds te werken.

Heb Jij

MBO werk- en denkniveau?

Eni­ge recen­te prak­tijk­er­va­ring als assistent?

Ken­nis van rele­van­te wet- en regel­ge­ving en de gel­den­de pro­to­col­len, instruc­ties en richtlijnen?

Wel eens gewerkt met Exquise?

Affi­ni­teit met endodontologie?

En ben jij?

Een team­play­er?

Repre­sen­ta­tief?

Soci­aal in de omgang?

Flexi­bel?

Lees dan zeker even ver­der of dit iets voor jou is!:

Jouw Rol Bij De Praktijk

Als Tand­arts­as­sis­tent onder­steun je een col­le­ga behan­de­laar bij het uit­voe­ren van de tand­heel­kun­di­ge behan­de­lin­gen. Ook voer je na opdracht van de behan­de­laar onder­de­len van behan­de­lin­gen zelf­stan­dig uit. Ver­der ben je een onder­steu­ning bij het voor­be­rei­den van een behan­de­ling, de afron­ding daar­van, en natuur­lijk de admi­ni­stra­tie­ve werkzaamheden.

Voel jij je aan­ge­spro­ken door het wer­ken in een team­con­cept? En wil jij het bes­te uit jezelf halen? Mis­schien is dit dan wel een leu­ke werk­ge­ver voor jou.

Over Deze Praktijk

Over het team: je komt te wer­ken in een pro­fes­si­o­neel en gezel­lig team

Specialismen:o.a.: o.a. implan­to­lo­gie, pro­the­ses en het ble­ken van tanden

Soft­wa­re: Exquise

Fijn Om Te Weten

Geo­pend: ma-vrij ( ook di avond)

Bereik­baar­heid: Goed te berei­ken met het OV en de auto.

Par­ke­ren: gra­tis parkeren

Wie zijn wij?

Wij zijn recrui­ters gespe­ci­a­li­seerd in arbeids­be­mid­de­ling in de mond­zond­zorg. Wij bren­gen jou in con­tact met een prak­tijk die past bij jouw wen­sen en behoef­ten. Dit doen we vol­le­dig ano­niem en gratis.

Direct in aan­mer­king komen? Sol­li­ci­teer! Wij kij­ken uit naar jouw reactie:)

5cd8a0b9cc68f9ffa4c9253553278a55wer
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...